Home » ਹੈਰਿਸਨ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ

ਹੈਰੀਸਨ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਕੀਲ

ਹਿਊਜਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸੱਟ ਕਲੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ. ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ. ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਹੈਰਿਸਨ ਰਿਸੋਰਟ ਬੋਰਡਰੂਮ

ਪਤਾ: 100 ਐਸਪਲੈਨਡੇਡ ਐਵੇਨਿਊ
ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-877-888-6028
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਵਾਈਪਲੇਸ਼

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਪਲੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ

ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡਜ਼ ਇੰਜਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡਜ਼ ਸੱਟਾਂ ਵਾਇਰਟਬ੍ਰਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੰਵੇਦੀ, ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ

ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ

ਕਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ; ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ; ਕਮਜ਼ੋਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ; ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ; ਗਲਤ ਲੇਨ ਬਦਲ; ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਛੱਡਣਾ.

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਿਆਂ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਿਆਂ

ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਾਈਟਵੇਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ. ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ

ਬੀ ਸੀ ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 119 ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੈਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ‘ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰਾਂ’ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਜੈਵਿਕਿੰਗ” ਹਨ.

ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਭੱਜੋ ਹਾਦਸੇ

ਆਈਸੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ